IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Upute, obrasci, predložak..


Učenici završnih razreda dužni su izraditi završni rad u dogovoru i suradnji s izabranim mentorom. Završni rad može biti teoretske, praktične ili druge naravi ako je u skladu s nastavnim programom; a sastoji se od izradbe i obrane.

Teme za završni rad donose nastavnici strukovnih predmeta u suradnji s ravnateljem i vrijede za sva tri roka obrane završnog rada. Mogu se uzeti u obzir i teme koje su predložili učenici, ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojem se učenik obrazovao.

Koraci izrade i obrane završnog rada:

 1. Izbor mentora i teme
 2. Izrada završnog rada prema uputama uz suradnju s mentorom
 3. Predaja rada mentoru na završni pregled
 4. Predaja rada u tajništvo škole (od 23. svibnja do 30. svibnja 2018.), potrebno je:
  1. 2 primjerka rada (jednostrani ispis, uvezano) sa potpisom mentora
  2. ispunjeni obrasci i prijavnica sa potpisom mentora
   (*matični broj učenika i ostale podatke možete saznati unosom svog OIB-a na ovoj stranici)
 5. Obrana završnog rada prema rasporedu koji će biti objavljen na stranicama škole


Unesite svoj OIB:


Prezime:

Ime:

Spol:

Razred:

Matični broj:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

Datum rođenja:
Dokumenti za izradu završnog rada:
Predložak i upute za izradu završnog rada
PRIJAVNICE za izradu i obranu završnog rada
Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada

Imate pitanje? ptt.zavrsni@gmail.com